30 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉS 1-7

 

 1. szeptember 4-én akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület szervezésében megtartott előadás első napján az előadó, Ardai-Punczman Marita (tanácsadó és klinikai szakpszichológus, IP-tanácsadó) bemutatta az individuálpszichológa eredetét, történelmi és történeti hátterét, és megalkotójának, Alfred Adler pszichológusnak az életútját.

Adler, az osztrák orvosból lett pszichológus, Freuddal és Junggal ellentétben az embert egységes egészként nézi. Nála az álom egyfajta felkészülés. Azt vallja, hogy az életstílus, ami meghatározó minden ember életében, 4-5 éves korban kialakul. Fontos nézete többek közt az emberi felelősség hangsúlyozása, a sorsszerűséggel szemben. És a közösséghez tartozás, mint az emberi élet egyik legfontosabb eleme.

A rendkívül érdekes előadásban olyan dolgokról hallhattak a pedagógusok, amelyekkel a mindennapi munkájuk során ugyan nem találkoznak, de az itt szerzett ismereteket alkalmazni tudják az oktató-nevelő munkájuk során.

A képzés második napja Adler eszméjéről, a bátorító pedagógiáról szólt, melynek főbb tézisei az alábbiakban foglalhatók össze:.

 • Felelősségvállalás a gyerekkorban is;
 • Az egyenlőség tanár és diák között;
 • Meg kell adni a szabad döntés lehetőségét a gyerekeknek is, és a személyes szabadságot meg kell őrizni. Adler vallja, hogy az ő pedagógiájában az itt és most számít: Most meg tudod csinálni!
 • Nagy hangsúlyt fektet az önismeret fontosságára.
 • Meg kell próbálni másképp reagálni a gyerek furcsa, deviáns viselkedésére, hogy megváltoztassuk a rossz célt, mert valami jó minden gyerekben van.

A program végén Ardai-Punczman Marita összefoglalta a két előadáson elhangzottakat, melyet mindenki nagy figyelemmel hallgatott végig. Mind a két nap azon ritka alkalmak közé tartozott, amikor mindenki élvezte az előadás minden percét, mert az rendkívül izgalmas, érdekfeszítő, tanulságos és hasznos volt.

——-

 1. szeptember 5-én akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

 

A képzés második napja Adler eszméjéről, a bátorító pedagógiáról szólt, melynek főbb tézisei az alábbiakban foglalhatók össze:.

 • Felelősségvállalás a gyerekkorban is;
 • Az egyenlőség tanár és diák között;
 • Meg kell adni a szabad döntés lehetőségét a gyerekeknek is, és a személyes szabadságot meg kell őrizni. Adler vallja, hogy az ő pedagógiájában az itt és most számít: Most meg tudod csinálni!
 • Nagy hangsúlyt fektet az önismeret fontosságára.
 • Meg kell próbálni másképp reagálni a gyerek furcsa, deviáns viselkedésére, hogy megváltoztassuk a rossz célt, mert valami jó minden gyerekben van.

A program végén Ardai-Punczman Marita összefoglalta a két előadáson elhangzottakat, melyet mindenki nagy figyelemmel hallgatott végig. Mind a két nap azon ritka alkalmak közé tartozott, amikor mindenki élvezte az előadás minden percét, mert az rendkívül izgalmas, érdekfeszítő, tanulságos és hasznos volt.

——-

 1. szeptember 10-én akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

Az előadás címe : A nevelés IP szemlélete és gyakorlata volt.

 

IP jelentése:

 individuál pszichológia, melyet Alfred Adler hozott létre a múlt században.

Bátorító nevelésre épülő pedagógiai irányzat.

Az IP főbb alapvetései:

– Az ember közösségi lény

– A személyt egységként kezeli

 1. Az ember alapvető szükségletei, Adler 4 fő motívuma:

Odatartozás

Képesnek lenni valamire

Elismertség

Bátorság, bátorítás

 1. A gyermek téves céljai ( melyekkel órákon találkozhatunk)

– figyelemfelkeltés

– erőfitogtatás, a kontroll megszerzése órán( pl. bohóckodás)

– bosszú az eddigi sérelmekért- feladás

A sorrend ilyen irányú. Ha gyógyulás, változás következik be, ugyanezek a fokozatok visszafelé ismétlődnek. Türelem szükséges, hogy kivárjuk a végét.

 1. Az IP  szemléletű nevelés hét aranyszabálya
 2. A gyermeket megérteni, 2. mágikus fázisát kihasználni ( pl. játék közben), 3. pozitív következményeket említve kérni valamit, 4. Nagy szabadság, világos határokkal,5. határátlépésnél logikus következmény, a büntetés összefügg a vétséggel , 6. A célirányosságot segítségül hívni a nevelésben, 7. Az egész embert bátorítani

A foglalkozás közben példákat hallhattunk az előadónktól és kollégáinktól is, melyekben ráismerhettünk az elhangzott szituációkra. A következő előadások alkalmával újabb gyakorlati példák és megoldások által mélyülünk el az individuál pszichológiában.

Tanulságos, hasznos,  építő előadást hallhattunk.

——

 1. szeptember 18-án 14.00-18.15 akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

 

Szakmai beszámoló

A továbbképzés anyaga az IP szemléletű konzultáció volt: hogyan valósul meg a terapeuta és a kliens (pl. gyermek) között a gyógyító beszélgetés.

Ennek a konzultációnak a célja egyenlőségi kapcsolat létrehozása, az életstílus elemzése, segítségnyújtás a változtatáshoz.

A konzultációt jellemzi a bátorítás, a megoldás-központúság: konkrét megoldást keres egy adott helyzetre. A sok kis jó megoldás megadja a gyakorlatot a nagy változások eléréséhez.

Sokat beszélgettünk ennek kapcsán a ” reframing “, az újrakeretezés technikájáról, amely egy probléma átfogalmazását, új keretbe helyezését, más szemszög használatát jelenti. Ilyenkor azt kérdezzük: hogy lennél képes másképp csinálni? Mi lenne számodra a legjobb vagy a legrosszabb választás abban a helyzetben?

Beszéltünk a konzultáció során jelentkező problémákról és megoldási lehetőségeikről.

A továbbképzés hasznosságát számomra az adta, hogy előadónk a saját gyakorlatából nagyon sok példával szemléltette és támasztotta alá az elmondottakat, beleillesztve kollégáink tapasztalatait is.

——

 1. szeptember 19-én 8.00-17.00 akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

 

Szakmai beszámoló

Dr. Jelinek Katalin pszicho-terapeuta szakorvos, IP terapeuta tartott továbbképzést ezen a napon Lengyeltótiban, ahol kolléganőmmel, Szabó Mónikával együtt vettünk részt.

A továbbképzés részben frontálisan, részben csoportos foglalkozásokban zajlott.

A mindennapi pedagógiai gyakorlatból, a gyerekekkel való foglalkozás élő példáit alapul véve különböző helyzetgyakorlatokat szimuláltunk. Ezen kívül a saját munkánkból és tanári attitűdünkből merítve, példákon keresztül építettünk föl lehetséges megoldásokat alapvető pedagógiai problémákra, úgy mint a hátrányos helyzetű gyerekekkel való kommunikáció, tanulócsoportok irányítása és közös célok megfogalmazása.

Asszociációs és verbális gyakorlatokon keresztül közelítettük meg az IP lényegi elemeit a pedagógiában: az egyediséget, a cél fontosságát, a gyerekekben, a cselekvésekben a megtalálását.

——-

 1. október 2-án akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt Szabó Mónika és Tóth Attila Lengyeltótiban.

 

A továbbképzésünket Nagyné Bejczy Emőke szupervízor tartotta.

Az alkalom során mint pedagógusok saját szakmai közösségben beszélhettünk aktuális problémáinkról, feszültséget okozó helyzeteinkről. Egy- egy eset megbeszélése során ráláthattunk saját helyzetünkre (önreflexió) és a bennünk zajló folyamatokra is. Hozzászólhattak a problémához kollégáink is, így újabb nézőpontokon keresztül láthattuk azokat. Nagyon hasznos lenne mindannyiunk számára az önreflexió mélyebb elsajátítása a jövőben.

Jó lenne, ha megvalósíthatnánk azt, hogy a problémákat mint megoldandó feladatokat tudnánk elfogadni, megszeretni. Menedzser szemlélettel állni eléjük, nem védekezve a rossz ellen, hanem előrelépve keresni újabb és újabb megoldásokat. Legvégső célunk, hogy tanítványainkat önállóságra nevelhessük. A haladást apró lépésekben várhatjuk és bizony visszalépések is előfordulhatnak.

Csoportunk őszinte és segítőkész, szinte baráti közösséggé tudott formálódni, melyben mindannyian jól éreztük magunkat és útravalóként mindenki kapott valamit, amivel megkönnyítheti a hétköznapok nehézségeit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FONYÓD-AKKREDITÁLT KÉPZÉS1 FONYÓD-AKKREDITÁLT KÉPZÉS2