A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

Iskolánk alapfokú művészeti intézmény, ezért a pályázat céljaival összhangban az innovatív fejlesztést módszertanában a zenén keresztül képzeljük el. Ezt figyelembe véve állítottuk össze tervezett pályázati programunkat, amelyben a gyerekek mentorálása, az erdei iskolai program, a közösségi rendezvények és a családi életre nevelést támogató programok éppúgy kulcspontok lehetnek, mint a pedagógusok képzése a differenciált pedagógiai módszerek bővebb megismerésére.

Az elmúlt 5 évben nem volt olyan, bármilyen szempontból jelentősnek mondható pályázat, aminel tudtunk volna indulni. Most, hogy az innovatív pályázaton részt vehetünk, a pályázat segítségével próbáljuk erősíteni a feltételeit a művészeti tanulás nyugodt körülményeinek: a közös zenélést felhasználjuk a közösségbe illeszkedés és a társas célok felismerésének növelésére, a természet közelségét a lelki és szellemi nyugalom, a gondolkodás és az alkotás vágyának kiteljesedésére, a sportot és a táncot az állóképesség növelésére és az egészség megőrzésére. Pedagógusaink az eltérő módszerek megismerése végett szívesen vesznek részt továbbképzéseken, amiket a pályázat biztosít.

A hagyományokat tisztelve, de a modern szemléletet elfogadva indulunk el az innovatív iskolai fejlesztés útján. A célunk a művészetoktatás segítségével a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletű, a szükségleteiket figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése, és az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése. A sport esetében mind a hagyományos mozgás, mind a társastánc azonos súllyal szerepel, míg a tervezett erdei iskolában a természet közelségét a zenei nyelvi megfogalmazásra is felhasználjuk.

A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbi tanszakok működnek: furulya, fuvola, kürt, trombita, harsona, tuba, gitár, zongora, gordonka, szolfézs, és a zenetanítás mellett a társastánc oktatás az, amiben jeleskedünk.

A pályázat adta lehetőségeket számba véve úgy állítottuk össze programunkat, hogy az iskolánkban tanuló, később innen kikerülő diákok egyszerre tudjanak megfelelni a kor igényeinek kulturális és gazdaság értelemben, megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező fiatalok legyenek, függetlenül attól, hogy művészemberekké válnak-e vagy sem. Hivatástudatuk nem a zenébe merül ki, és fontos is, hogy egyrészt a társművészetek nyelvén is kifejezni tudják magukat, másrészt, a zene segítségével, eszköztárukat és kifejezési módjukat növelve, a hagyományos és szükségszerű hivatások felé is bátran forduljanak. Hogy valóban hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.

A zene- és művészetoktatás segítségével hatékonyan érhető el a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése. Az érvényesülés kulcsa az önismeret, a készségfejlesztés és a viselkedéskultúra, így a kreativitás és a magatartáspróbák nem pusztán fantáziajátékok. Hogy kézzel fogható, hasznos eredményeket produkáljunk, a bizalom – óvatosság, illetve a segítség – tettrekészség tengelyén kell mozgatnunk a diákokat és a pedagógusokat egyaránt. Az adott közegre és egyénekre szabva kell tudunk tervezni a programokat, előre végiggondolva a lehetőségeket, és közben pontosan, tudatosan irányítva az egyes programokat.

A pályázat lehetőséget nyújt az életben  általában is nehezen érvényesülő művészek vagy értő műkedvelők választási alternatíváinak feltérképezésére, gondolkodásának szélesítésére, más apektusok, újfajta szemléletek megismerésére és befogadására.